Ontdekken van het vakgebied, het bedrijfsleven en de cultuur in het buitenland.

Door culturele verschillen te ervaren wordt er een breder wereldbeeld gecreëerd. Het contact met andere culturen en levenswijzen schept meer begrip en tolerantie voor de mensen in die omgeving. Studenten krijgen tijdens de reis een beter beeld over de rol die civiele techniek speelt op de plaats van bestemming. Tijdens de reis zullen er een aantal contactmomenten zijn met in de regio actieve ondernemingen en komt de student in aanraking met een potentiële toekomstige werkgever. Ook zullen de studenten op deze manier inzicht krijgen in de verschillen tussen de manier van werken in Nederland en in het land van bestemming.

Ontdekken van nieuwe processen en bouwmethoden.

Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het bedrijfsleven, de cultuur en het vakgebied, maar er gaat ook veel aandacht uit naar de methode van bouwen en de daarbij behorende processen. Door meer kennis te krijgen van verschillende technieken worden deelnemers van de reis creatiever, wat goed van pas komt bij het bedenken van oplossingen voor infrastructurele problemen. Tevens kunnen de verschillende regelgevingen met elkaar vergeleken worden, wat het totaalbeeld interessant maakt.