Over Vissers Ploegmakers

Vissers Ploegmakers is opgericht in 1988 in Erp. In 2017 verhuisden we van Erp naar Oss, omdat er in Oss mogelijkheden zijn voor de groei en onze plek aan de haven biedt kansen om transport via water te laten plaatsvinden. Onze locatie ligt namelijk aan de haven en is circa 4 hectare groot. Een plek waar we trots op zijn en op zo’n 3 kilometer afstand van de Maas. Vissers Ploegmakers is een multidisciplinair aannemingsbedrijf in grond-, weg en waterbouw en organiseert complexe en integrale oplossingen.

Vissers Ploegmakers realiseert projecten binnen 5 werkgebieden:

Dijken en kades
Hier ligt onze oorsprong: in het grondverzet en het bouwen en verstevigen van dijken en kades. In verschillende omstandigheden, waar waterveiligheid gegarandeerd moet blijven.

Beton- en waterbouw
We werken aan civiele kunstwerken als bruggen, viaducten, tunnels, kademuren en damwanden. Daarnaast voeren we baggerwerkzaamheden uit, zorgen we voor aanleg en renovatie van scheepvaartvoorzieningen en het verbreden en verdiepen van kanalen.

Natuur en water
De diversiteit aan werken in deze discipline is groot. Zoals het herinrichten van uiterwaarden voor een natuur- en/of recreatieontwikkeling tussen dijk en rivier, het aanleggen van vispassages of het realiseren van meanderende beken.

Stedelijk gebied
Het bouw- en woonrijp maken van woonwijken en industriegebied door het realiseren van ondergrondse voorzieningen, verzorgen van de waterhuishouding en de volledige afwerking voor het uiteindelijk gebruik.

Afvalwater
Het repareren, vervangen en aanleggen van riolering en het maken van doorvoeren naar rioolgemalen en zuiveringsinstallaties.

Naast de civiele projecten runnen we een Handel en Overslag op ons terrein voor grond-, bouw- en afvalstoffen met een eigen loskade en biedt ruimte voor de handel hierin vanuit de Nieuwe Waterweg Handel en Overslag B.V.

De mogelijkheden van ons bedrijfsterrein willen we graag delen met andere bedrijven die ook duurzaam en flexibel willen zijn. Daarom bieden we bedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van onze laad- en loskade. We zijn in het bezit van een uitgebreide milieuvergunning, vloeistofdichte vloer, overslagkraan, loader en 70-tons weegbrug zodat we bedrijven optimaal kunnen faciliteren bij het laad- en losproces.